کانگورو پستانداری است از دستة بی جفتان و از راستة کیسه داران علفخوار. کانگورو از پستانداران مخصوص استرالیا است.

این حیوان دارای دست‌های کوتاه است که هیچ وقت برای حرکت وی به کار نمی‌رود و فقط جهت گرفتن علف‌ها و شاخ و برگ‌های درختان مورد استفاده قرار می‌گیرد. کانگورو بر روی دو پای خود می‌نشیند و از دم خویش جهت حفظ تعادل در نشستن و جستن نیز استفاده می‌کند. این حیوان در سطح شکمی دارای کیسه‌ای است و در ته کیسة آن غده‌های شیری موجود است

نوزاد کانگورو که در ابتدای تولد به اندازة لوبیایی است به وسیلة مادر در ته کیسه قرار داده می‌شود و در همان جا به وسیلة غده‌های مترشحة شیر تغذیه می‌گردد و رشد می‌کند و پس از آن که قدری بزرگتر شد از کیسه خارج می‌شود و با مادر چرا می‌کند و در موقع خطر داخل کیسة مادر می‌گردد.

این عکس و هم خودم ازشون گرفتم تو پارک جنگلی daisy hills که اونجا آزادند و از کنار مردم که در پیک نیک هستند رد میشن.

معمولا هنگام رانندگی خارج از شهر و موقع غروب میشه اونها رو دید.البته تو باغ وحش ها هم ازشون نگه داری میشه. 

/ 2 نظر / 36 بازدید
حمیده

مطالب قشنگی در مورد استرالیا نوشتین. دوست دارم در مورد شباهت ها و تفاوت های مردم اونجا با مردم ایران بدونم. شما احتمالا اطلاعات خوبی در این زمینه دارید. لطفا اطلاعاتتون رو به اشتراک بذارید. موفق باشید

جلوه

خواهش میکنم حمیده جان.چشم سعی میکنم در مورد مردم استرالیا هم بنویسم که گر چه خیلی متفاوت با مردم ایرانند ولی خیلی خوبند :)[لبخند]