یکی از بزرگترین کروکودیلهای استرالیا که توسط مزرعه داران به ضرب دهها گلوله کشته شد.
رعب و وحشت زیادی بین اهالی بومی بر اثر دیدن این کروکودیل پدید آمد

/ 0 نظر / 40 بازدید