یکی از بزرگترین کروکودیلهای استرالیا که توسط مزرعه داران به ضرب دهها گلوله کشته شد.
رعب و وحشت زیادی بین اهالی بومی بر اثر دیدن این کروکودیل پدید آمد

   + Jelveh Kia - ۳:٤٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸